Book en fremvisning

Skriv dine oplysninger herunder og bliv kontaktet vedr. en personlig fremvisning.

Ved bestilling af fremvisning via formularen accepterer du at ejendomsmægleren må kontakte dig pr. telefon eller e-mail med yderligere oplysninger. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Tak for din interesse!
Du vil blive kontaktet snarest.
Der skete en fejl. Prøv igen.

Privatlivspolitik

1. Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Bregnhoved Have ApS (herefter ”Bregnhoved Have”, "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

2. Bregnhoved Haves rolle som dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed vedprojektsalg og projektudlejning behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandlerhovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dinepersonoplysninger, kan du kontakte Bregnhoved Have ApS her:

Bregnhoved Have ApS
Helsingørvej 4
7100 Vejle
CVR-nr. 42967440

E-mail: dorthe@pmgroup.dk
Telefon: +4541888841

3. Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer, når du tilgår vores hjemmeside vedrørende et projektsalg eller projektudlejning. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

3.1. Besøgende på Bregnhoved Haves hjemmesider og brugere af Bregnhoved Haves online-tjenester

Når du besøger Bregnhoved Have ApS s hjemmeside om et projektsalg eller projektudlejning (f.eks. www.bregnhovedhave.dk) eller brugervores andre online-tjenester (på f.eks. Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter og YouTube mv.), kan Bregnhoved Have behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dinesøgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem, logfiler og øvrige teknologier.

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante boliger eller lejemål samt andre ydelser og services (”Ydelser”)tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også person oplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser(databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke(databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside i op til 2 år afhængigt af den konkrete dataindsamling. Se i denne forbindelse vores cookiepolitik.

3.2. Potentielle lejere

Når du som lejer/potentiel lejer af en bolig eller et lejemål udfylder en formular med dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, behandler Bregnhoved Have de personoplysninger, herunder eksempelvis navn, e-mail og telefonnummer, som du giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at levere Ydelserne, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholdevores køberregistrer samt lejerregister og yde generel service, markedsføring, salg over for vores købere og potentielle købere samt udlejning over for vores lejere og potentielle lejere.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig(databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)) eller vores legitime interesser(databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer oplysninger på vores lejere og købere i 5 årefter kundeforholdets ophør til udgangen af et regnskabsår i overensstemmelsemed bogføringslovens krav.

For potentielle lejere og købere opbevares oplysningerne i 1 år efter seneste kontakt med en potentiel lejer eller køberfor at sikre, at dialogen først slettes, når den ikke er relevant for et potentielt køb eller lejemål.

3.3. Markedsføring af Bregnhoved Have

Modtagere af markedsføringsmateriale

Når du modtagermarkedsføring fra Bregnhoved Have ApS, behandler vi personoplysninger om dit navn, telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig(herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet) og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dinepersonoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores abonnenter tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige abonnenter fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektroniskkanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet afgange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

Vores grundlag forbehandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a)og markedsføringsloven § 10 samt cookiebekendtgørelsens § 3).

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding tilvores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevetrækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling afoplysningerne.

I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke, til at sende dig markedsføringsmateriale på e-mail indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.

3.4 Andre generelle formål med behandlingen af oplysninger

Vi kan berige de personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information –herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

Personoplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan Bregnhoved Have ApS desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som Bregnhoved Have ApS er underlagt i forbindelse meddriften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings-eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler(databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)).

Hvis Bregnhoved Have ApS sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan Bregnhoved Have ApS overføre dine personoplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (databeskyttelsesforordningen artikel6(1)(f)).

Endeligt kan Bregnhoved Have ApS behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c)).

4. Deling af dine personoplysninger med andre

Bregnhoved Have kan videregive dinepersonoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning samt til vores koncernforbundne selskaber. Udlejningen sker i samarbejde med RealMæglerne Maiken Nørtoft ApS, hvormed oplysninger også deles med dem.

Bregnhoved Have kan endvidere videregive dinepersonoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henførestil dig personligt.

Bregnhoved Have overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Dette sker eksempelvis ved hosting af vores hjemmeside og øvrige features på hjemmesiden som Boligvælger-funktionen. Vores databehandlerebehandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

5. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på dorthe@pmgroup.dkeller +4541888841.

6. Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dinepersonoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

7. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikkehave nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfyldespecifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikkepåvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden –ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettighederomfatter også følgende:

Ret til indsigt: Du har ret tilat få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

Ret til sletning (retten til at bliveglemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Svanemærket byggeri